สถานที่ทำงาน จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
ประเภทการจ้างงาน เอ้าท์ซอส
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 50k - 70k
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 15.09.2023
หมายเลขงาน L446YYX5