สถานที่ทำงาน จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
ประเภทการจ้างงาน เอ้าท์ซอส
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 50K - 70K
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 15.09.2023
หมายเลขงาน QX8437R3