สถานที่ทำงาน เมืองสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
ประเภทการจ้างงาน เอ้าท์ซอส
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 28K - 35K
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 07.09.2023
หมายเลขงาน QV84Y976