สถานที่ทำงาน สาทร, กรุงเทพมหานคร
ประเภทการจ้างงาน ประจำ
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 150K-200K
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 31.08.2023
หมายเลขงาน QW857976