สถานที่ทำงาน ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
ประเภทการจ้างงาน เอ้าท์ซอส
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 80k - 90k
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 31.07.2023
หมายเลขงาน L58YW6Y3