สถานที่ทำงาน หน้างาน
ประเภทการจ้างงาน เอ้าท์ซอส
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 23k - 25k
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 19.07.2023
หมายเลขงาน LR9YWYWR