สถานที่ทำงาน หน้างาน
ประเภทการจ้างงาน เอ้าท์ซอส
ประเภทการทำงาน เต็มเวลา
ประเภทเงินเดือน รายเดือน
เงินเดือน 30k - 40k
วันที่เริ่มรับสมัครงาน 19.07.2023
หมายเลขงาน L44R7R45