ลูกค้าของเรา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอไอเอส (AIS) เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีรายได้ส่วนแบ่งการตลาด 48% (ณ ไตรมาส 3/2562) บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจกับ AIS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้ให้บริการงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services) และงานบริหารโครงการ (Project management) ทางเราได้ให้บริการด้านจัดหาทรัพยาบุคคลที่มีคุณภาพในหลายตำแหน่งและหลายส่วนงานทางด้านโทรคมนาคม เช่น Radio Network Planning Engineer, RF Optimization Engineer, Network Installation Engineer, Commissioning and Integration Engineer, Network Operation Center (NOC Engineer), Maintenance Network Implementation และ Preventive and Corrective Maintenance Services.

 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นผู้ให้บริการทางด้านไอซีทีระดับประเทศ ครอบคลุมงานทางด้านไอซีที และ โซลูชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เราได้ให้บริการสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services)  พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีให้กับซีเอส ล็อกซอินโฟ ในหลายตำแหน่ง เช่น Incident manager , NOC-service desk, IT support help desk และ NOC-service desk supervisor เป็นต้น

 

Dtac

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  หรือ ดีแทค (DTAC) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Telenor Group ดีแทคเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ให้บริการด้านโทรคมนาคมไร้สาย บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ  

CARENETT เริ่มดำเนินธุรกิจกับดีแทค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และให้บริการงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services) สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการพนักงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านในธุรกิจโทรคมคมนาคม เช่น ตำแหน่ง Network Configuration Engineer, RF Engineer, IPRAN Engineer, RAN Planning engineer, RAN Optimization, Equipment Level BOQ & Warehouse Management, Corporate Migration Engineer, Core Engineers และ Professional Service for General Administration.

 

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

อิริคสัน เป็นผู้ให้บริการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก เป็นเวลากว่า 20 ปีที่เราเป็นคู่ค้ากับอิริคสันในการให้คำปรึกษา, การดำเนินการ, แนวทางในการจัดการดำเนินธุรกิจสำหรับงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services) และงานบริหารโครงการ (Project Management)  เราได้ให้บริการงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยจัดหาบุคลากร วิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันเรามีพนักงานเอ้าท์ซอส ที่ร่วมงานและสนับสนุนธุรกิจของอิริคสันมากกว่า 300 คน

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)  เป็นผู้ให้บริการชั้นนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และโซลูชั่น การสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เราได้บริการให้คำปรึกษา บริหารจัดการและสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services)  จัดหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอที   เพื่อสนับสนุนฟูจิตสึให้สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ITSM)

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเมนท์ (ITSM) ดำเนินธุรกิจด้านไอทีแบบครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษาด้านไอที การวางระบบงานไอที การดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลรวมถึงการจัดหาพนักงานสัญญาจ้าง IT Outsourcing Services และ Cloud Services ที่มีประสบการณ์ด้านไอที เราได้ให้บริการสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services)  จัดหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอที   เพื่อสนับสนุนการบริการให้กับลูกค้าของ ITSM ในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร และกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน

 

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

โนเกีย เป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลก ให้บริการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับโนเกีย มามากกว่า 20 ปี ให้บริการและสนับสนุนงานทางด้านโทรคมนาคมให้กับโนเกีย ทั้งในส่วนงานบริการสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services) และงานบริหารโครงการ (Project management) เช่น  Network Installation, Commissioning and Integration, Radio Network Planning, Optimization, Preventive and Corrective Maintenance Services และ Maintenance Network Implementation.

บริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย)  เป็นบริษัทมหาชนข้ามชาติในสหภาพยุโรป ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า ให้บริการด้านพลังงานและระบบดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ชไนเดอร์มีการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบเครื่องมือนอกสถานที่ไปจนถึงห้องควบคุม โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย แผนการติดตั้ง การดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ  เราได้เริ่มดำเนินธุรกิจกับชไนเดอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  ให้การให้บริการสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services) ในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical)  และ ศูนย์ข้อมูล (Data Center)

 

บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย)  ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานวิศวกรรม จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ, ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบเทเลคอมพาวเวอร์ เราได้เริ่มให้บริการทางด้านงานบริการสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services)  เพื่อสนับสนุนโครงการของเวอร์ทิฟ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในหลายส่วนงาน เช่น Preventive Maintenance for Industrial Applications, Performance Optimization Services, Remote Services, Infrastructure monitoring and Management.

บริษัท แซดทีอี (ประเทศไทย) จำกัด

แซดทีอี เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรชั้นนำระดับโลก ผลิตภัณฑ์หลักเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม เช่น  Wireless, Exchange, Access, Optical Transmission, Data Telecommunications Gear, โทรศัพท์มือถือและซอฟแวร์ (software) เราได้เริ่มดำเนินธุรกิจกับแซดทีอี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยให้บริการทั้งในส่วนงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (Manpower Outsource Services) และงานบริหารโครงการ (Project Management)